• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

درباره ما

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در ریشه

از کاربران عزیز تقاضا دارم مطالب صفحه نخست را تا انتها مطالعه فرمایند، پاسخ تمام ابهامات در انتهای صفحه لحاظ گردیده است.

 

از سال 1367ذهنیت پروژه بوجود آمد و در پشت بام منزل شروع به تولید قطعات اولیه و سپس کشت نمودم ،در سال 68به ذهنیت و اشتباه به معاونت تحقیقات جهاد  سازندگی ارائه دادم ،چند سال سوال پیچ ودر نهایت  وعده کارخانه گلوگاه مازندران در مقابل رها کردن پروژه و....  در همان زمان متوجه شدم نباید اطلاعات می دادم چون آقایان دنبال استفاده از کوزه های سفالی (طرح  مرحوم جناب آقای  مهندس پرهام  جواهری) بودند و اصولا من هیچ اطلاعی و احتمال کاربردی کردن آن نداشتم تا اینکه آقای مهندس جواهری در کمیته فنی و مهندسی با رد آبیاری کوزه ای و تأیید طرح اینجانب و پس از بازدید از سایت کوچکی که ایجاد کرده بودم موضوع کوزه و اینکه یک دانشجو طرح ایشان را علی رغم رد شدن به جهاد ارائه داده و تلاش نموده از مهندس جواهری و تحقیقات ایشان سوئ استفاده نماید ،(این شخص از سال 80 مجدد آمد و در حالی که یک ساعت هم کار نکرده بود از مکاتبات،گزارشات پژوهشی ،سی دی ها و نامه وزیر در مورد اینجانب شروع به سوء استفاده کرد ،در سال 68 هم از طریق دفتر امان پور به من پیغام داده ؛بیا باهم کار کنیم و شما ماهی 20 تومان بگیر!!!لوله ها را طراحی و تولید کن اینگونه که شما طرح داده اید من دیگر دنبال کوزه نروم !!!!!!بروید بسراغ این فرد را در کرمان داشته باشید)


در سال 70 و پس از روشن شدن حقایق و اینکه رییس جمهور وقت را نیز فریب داده بودند وپس از تحقیقات بازرسی ویژه ریاست جمهوری ،نامه ای از ریاست جمهوری به وزیر وقت وزارت محترم کشاورزی داده شد و اینجانب را صاحب حق و حرف در این زمینه معرفی و ادامه پروژه را در سازمان تحقیقات به عنوان پیش طرح مطرح ودر موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی با حضور مرحوم پرهام جواهری و...تصویب و تولید قطعات و تست های اولیه کشت شروع و سپس به عنوان سه طرح ملی مصوب کمسیون آب ریاست جمهوری به شماره های 5252-5253-5254-به تصویب رسید پروژه در سطح ملی در تمامی اقلیم های سخت وتمامی محصولات داجراودر تمامی موارد ،ذراعت،گلخانه به نهایت  توفیق و موفقیت رسید که حاصل آن هزارن دستاورد علمی است ؛بحث سیستم تنها نیست بکه این در اثر نوع حرکت رطوبت در خاک و خود تنظیمی و .... پس از ادغام ،و ریختن اصالت وزارت کشاورزی ولین هجمه نابودی این پروژه بود که با قطع غیرقانونی اعتبارات و انتقام از کسانیکه این پروژهرا مدیریت و هدایت راهبردی کردند همه را قلع و قمع و اعتبارات را نیز صرف ..... بگذریم و به دستور مدیران ارشد قبل از ورود رییس جمهور وقت با بلدوزر تمام پروژه از زمین برداشته شد
پروه در دانشگاه تربیت مدرس و ناوری ریاست جمهوری مطرح و سایت اجرا تحقیقاتی در راستای آموزش و تربیت اساتید با توجه به آورده های علمی و... و .... که پس از آماده سازی واحد تولید قطعه و مزارع و گلخانه ها و ایجاد بسترهای کشت بصورت علمی کاربردی با هجمه دیگری توسط اراذل و اوباش پروژه متوقف و .... ( مدیریت اعزام و هدایت اراذل و اوباش از موسسه اصلاح بذر دانشگاه تربیت مدرس و مجتمع                    )
مجتمع عظیم علمی کاربردی و الحق زیست فناوری که رحمانیت خداوند را به زیباترین شکل ممکن جلوه گر می نمود را در شهرستان فردوس احداث نمودم ، سه سال طول کشید از ویرانه متروکه پر از مار و عقرب مجموعه ای عظیم ساختم که .... فیلم را تقدیم خواهم کرد
رییس جمهور آمد بیرجند 40 دقیقه صحبت ، پروژه را راه نجات کشور از بحران آب و اشتغال دانستند و دستور اکید و کارت ویژه و مشاهده کارت ویزه برای حضور در هیئت دولت و تعیین سه وزیر برای تامین تمامی امکانات ، سرکرده مکتب ابلیس که نماینده شبکه جهانی ابلیس است با کثیف ترین حربه مانع حضور اینجانب در هیئت دولت شده و متعاقبا جنایاتی را علیه من مرتکب شدند که شرم بشریت است
همواره عالیترین مقامات اجرائی از رییس جمهور تا آقایان وزرا و همین آقای حجتی مستقیم وارد شده تا پروژه را سریعا اجرائی کنند ولی قدرت ابلیس تبهکار حتی در مجلس نیز مانع شد. شلاقی که ابلیس بر عشق ، اعتقاد، ایمان، تلاش و ... بماند.
مقاله اینجانب در روز جهانی آب در چین مقام اول را کسب کرد، مش قاسم زارعی غیراخلاقی و به بهانه اشتباه نام خود را اول درج نمود.

 • DSC_1731
 • DSC_1746_1
 • DSC_1868.1
 • DSC_1868
 • DSC_1869
 • DSC_1872

بنده حقیر سید محسن حجازی، تلاش شبانه روزی این دستاوردها را محقق ساخت.

در خصوص این برج زیبا که کبوترخانه ایست واقع در شهرستان فردوس برگرفته از تفکر شیخ بهایی توضیحات جامعی ارائه خواهد گردید. تمامی طراحی این برج و هزینه آن را شخصا عهده دار شده و چینش آن توسط استادی چیره دست انجام گردیده است.