• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

حرف های ما

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در ریشه

از کاربران عزیز تقاضا دارم مطالب صفحه نخست را تا انتها مطالعه فرمایند، پاسخ تمام ابهامات در انتهای صفحه لحاظ گردیده است.

ایزد منان را سپایس می گویم که به من علم آموخت ،توان داد تا انچه او در طبیعت و بر اساس رحمانیت خود به ودیعه گذارده به ظهور و ثبوت برسانم ،سپاس می گویم که فرهیختگان و معرفت پیشگان  پاک نیت چون دکتر عباس کشاورز ،مهندس طهانی ،مهندس یحیوی ،دکتر اسلام مجیدی  و...را پشتیبان قرار داد تا با ایستادگی در مقابل حرام پیشگان و ابلیس مکتب ایستاده(تا سال 80) تا این پروژه عظیم و منحصر به فرد به نهایت بلوغ رسیده نوید تامین معاش طیبه الهی و به نهایت را به ملت ایران و گرسنگان جهان داده بحران سراسری ساختگی آب را که دستاویزی برای غارت و تباهی و فلاکت معاش ،فقر ،آلودگی محیط زیست و در نهایت تشدید بحران با هزینه دهها هزار هزار میلیاردی فرا گیر گردد و یک ملت و سرزمین به نهایت آلودگی و بیماری لاعلاج روز افزون سوق داده شود ،آنچه امروز در سراسر کشور شاهدیم و به عنوان عامل اصلی بحرانهای اقتصادی ،فرهنگی ،سلامت ،محیط زیست،سیاسی ،اجتماعی و بر پایه آب معرفی میگردد کاملا در ید اختیار و اقدام مکتب ابلیس است،
جستجو کنید آبیاری زیر سطحی سفالی را، درک کنید حاصل سالها تلاش علمی کاربردی اینجانب که امروزه باید بخش عظیمی از کشور را فرا گرفته باشد ،به بازیچه کوچک اندیشان ذلیل در آمده ،شرمتان باد و طومار خانواده شما بر باد که برای استمرار فقر معاش و معیشت و گرفتاری اینگونه کشور رادر بحران قرار میدهید،تا هر روز پول بی حساب بیشتر ،سوبسید بیشتر،کود شیمیایی و سموم بیشتر ،و حالا هورمون ها که تا سلول های بنیادین این ملت را مورد تهاجم قرار داده اید،تا حاصل اعتقاد و تلاش و عشق وعلم را به سرقت برده بازیچه کوچک اندیش ترین ناقابلان کنید.
از تمامی اندیشمندان و فرهیختگان ،پاک اندیشان میخواهم فریب سیاه پیشگان را در طرح واژه کوزه و بعد...اجداد...!!!را نخورند،آبیاری زیر سطحی سفالی از کپسولها و ترکیب ویژه ای ساخته شده که سالها تلاش برای ترکیب مواد ....که قابلیت تامین نیاز آبی گیاهان را برای دهها سال داشته و عمری هزاران ساله دارد.
هر کوچک وحقیری برای توجیه دزدی می خواهد برای مال دزدی یک سند جور کند!!!!
مشهدی حسینعلی بهرامی چه علم پراکنی می کنی از کجا اینهمه علم آورده ای ؟ 4000صفحه مطالب و مقالات و حاصل دو دهه تلاش که د ر دانشگاه تربیت مدرس به شما دادم تا به قول خودت تدوین !!!! هنوز داری ؟ خرجشان نکردی ، دکتر نساختی ، با عناوین کارآئی آب در مقابل ریز مغذی خطابه به وزیر ندادی ؟ مرکز رشد یزد و...
مرا که خوب می شناسی مشهدی همه چیز در دانشگاه تربیت مدرس ساختم و....  .
آن زمان که  نیروهای خادم  و تلاشگر و معتمد را حذف کردید و هیچ ها را به درون  ساختار مدیریت هل دادید و پروژه له کردن مملکت را با لوده های بی شأن  مدیریت کردید باید جلوی شما گرفته می شد که نشد.
مرا نابود نکردید ،من زنده خواهم ماند ،همیشه نامم خواهد ماند ،تاریخ را نمی توانید به سرقت ببرید ،ننگتان باد که نام شما در تاریخ به بد نامی و ننگ خواهد ماند ،
شما با رحمانیت خدا جنگیدید ودر مکتب ابلیس چنین جنگی رواج دارد.