• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

ارائه اسناد

ارسال شده در اخبار

شروع ارائه هزاران سند رسمی در تایید اهمیت اجرای پروژه و همچنین اسناد سرقت و کلاهبرداری و توسعه بحران آب 

کاربران محترم; از این پس تعدادی از اسناد و سوابق طرح را به نظر میرسانم تا بیشتر به حقایق مطروحه رسیده و استحضار یابید چه دستان تبهکاری بحران آب، غذا، محیط زیست و شکستن امنیت پایدار ملی و امنیت حیات کشور ما را مدیریت می کنند و بی حساب هزاران میلیارد را از این رهگذر به غارت برده و هر روز دامنه بحران نیز گسترده تر میگردد،

این ده میلیارد دلار اخیر فقط عمق بحران را بیشتر و دامنه فساد اقتصادی در قالب طرحهای نجات را بیشتر و بیشتر، درحالیکه در هر ثانیه میلیاردها مترمکعب آب در حال نابودی است و جالب اینکه این میزان در گستره کشور در حال نابودی است، با این اسناد همه حقایق را درک می کنید!! تا ساعت 22 امشب حدود 60 سند رسمی که اهمیت و تاییدات علمی کاربردی طرح را بیان می نمایند بنظر خواهد رسید.به فاصله چند روز و پس از درک این اسناد، اسناد رسمی دیگری تقدیم می گردد. 

آخرین اسناد ارائه شده تا تاریخ 5..6. را مطالعه تا اسناد و احکام شلاق و زندان و ... را تقدیم نمایم و نمونه اسناد 600 فقره جعل اسناد رسمی توسط جاعلین و کلاه برداران آزاد.

 

 • 1_1
 • 2_2
 • 3_3
 • 4
 • 6
 • SKMBT_C45014090113570-1
 • SKMBT_C45014090113570-11
 • SKMBT_C45014090113570-12
 • SKMBT_C45014090113570-13
 • SKMBT_C45014090113570-14
 • SKMBT_C45014090113570-15
 • SKMBT_C45014090113570-16
 • SKMBT_C45014090113570-17
 • SKMBT_C45014090113570-18
 • SKMBT_C45014090113570-19
 • SKMBT_C45014090113570-2
 • SKMBT_C45014090113570-20
 • SKMBT_C45014090113570-21
 • SKMBT_C45014090113570-3
 • SKMBT_C45014090113570-4
 • SKMBT_C45014090113570-5
 • SKMBT_C45014090113570-6
 • SKMBT_C45014090113570-7
 • SKMBT_C45014090113570-8
 • SKMBT_C45014090113570-9
 • SKMBT_C45014090121480-12
 • SKMBT_C45014090121480-13
 • SKMBT_C45014090121480-14
 • SKMBT_C45014090121480-15
 • SKMBT_C45014090121480-16
 • SKMBT_C45014090121480-17
 • SKMBT_C45014090121480-18
 • SKMBT_C45014090121480-19
 • SKMBT_C45014090121480-20
 • SKMBT_C45014090121480-21
 • SKMBT_C45014090121480-22
 • SKMBT_C45014090121480-23
 • SKMBT_C45014090121480-24
 • SKMBT_C45014090121480-25
 • SKMBT_C45014090121480-26
 • SKMBT_C45014092118100_0001
 • SKMBT_C45014092118100_0002
 • SKMBT_C45014092118100_0003
 • SKMBT_C45014092118100_0004
 • SKMBT_C45014092118100_0005
 • SKMBT_C45014092118100_0006
 • SKMBT_C45014092118100_0007
 • SKMBT_C45014092118100_0008
 • SKMBT_C45014092118100_0009
 • SKMBT_C45014092118100_0010
 • SKMBT_C45014092118100_0011
 • SKMBT_C45014092118100_0012
 • SKMBT_C45014092118100_0014
 • SKMBT_C45014092118100_0015
 • SKMBT_C45014092118100_0016
 • SKMBT_C45014092118100_0017
 • SKMBT_C45014092118100_0018
 • SKMBT_C45014092118100_0019
 • SKMBT_C45014092118100_0020
 • SKMBT_C45014092118100_0021
 • SKMBT_C45014092211340_0001
 • SKMBT_C45014092211340_0002
 • SKMBT_C45014092211340_0003
 • SKMBT_C45014092211340_0004
 • SKMBT_C45014092321040-5
 • SKMBT_C45014092321040-6
 • SKMBT_C45014092321040-7
 • SKMBT_C45014102219240_0002_3
 • photo_2016-08-26_17-18-09
 • photo_2016-08-26_17-18-24
 • photo_2016-08-26_17-18-31

از کاربران محترم تقاضا دارم تمام مطالب موجود در اینترنت پیرامون اینجانب را بررسی و مطالعه نمایید،عمق بغض و جهل را خودتان درک می کنید، ضمنا اسناد رسمی مربوط به کسانی که این گفتمان را بدلیل ترس و وحشت از مقابله علمی از زبان چند دانشجوی ناآگاه از مباحث علمی کاربردی بیان کردند، ارائه خواهد شد( خلق را تقلیدشان بر باد داد  ای دوصد لعنت بر این تقلید باد) پروفسورها تمام آب و خاک این مملکت را تباه کردید برای نجات دریاچه ارومیه، از مجامع جهانی ملتمسانه تقاضای کمک کردید!!!! مجددا تکرار می کنم یک سطر باهزاران میلیارد اعتباری که به نابودی می کشانید یک سطر فقط یک سطر یک جمله آورده علمی که تقلید کورکورانه نباشد ارائه دهید، خاکسارتان می شویم.

توضیح این نکته ضروری است که قاسم زارعی صرفا بعنوان میرزا در طرح فعالیت داشته و هرگز از جایگاه علمی طرح برخوردار نبوده و هیچگونه حق اظهارنظر و دخالت در امور علمی را نداشته و ندارد. اقدام نامبرده در درج نام خود با عنوان نفر اول در مقاله روز جهانی آب -که اینجانب آنرا ارائه دادم- خلاف بوده و همین امر باعث شد کسی نتواند برای دفاع از مقاله برتر روز جهانی آب به چین اعزام گردد و این دستاورد بزرگ جهانی که می توانست استمرار داشته باشد و جایگاه برتر ایران را در علم آبیاری به جهان دیکته نماید مخدوش گردد.بقیه مطالب و اقدامات شنیع برخی افراد بماند تا ارائه اسناد بعدی... از این میزان خیانت در بهت فرو خواهید رفت.