• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

گواهی ثبت اختراع

نوشته شده توسط سیدمحسن حجازی. ارسال شده در ریشه

 • 001

این گواهی ثبت اختراع دارای تاییدیه علمی با امضای معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات وزارت محترم کشاورزی وقت می باشد و پس از یک دهه تحقیقات علمی کاربردی صادر گردیده است.

 کما اینکه دهها سند مکاتبات محرمانه و فوق محرمانه تایید پروژه توسط مسئولین ارشد (ریاست جمهوری و وزارت محترم کشاورزی وقت ) موجود می باشد.

با عنایت به اسناد فوق ، ادعاهای واهی گروهی که قطعاتی بی کیفیت و فاقد قابلیت آبدهی و قطعا با اسناد غیر قانونی تولید و باعث مخدوش شدن نظر بهره برداران گردیده فاقد تایید است و از مردم عزیز و کشاورزان محترم تقاضا می شود از خرید و استفاده اینگونه قطعات خودداری نمایند مگر اینکه تایید اینجانب را به همراه داشته و ارائه دهنده قطعات تعهد تامین نیاز آبی گونه های مختلف باغی، زراعی و گلخانه ای را حداقل به مدت 30 سال بدهند.

 (قطعات آبیاری زیرسطحی سفالی تولید شده اینجانب عمری چند صد ساله داشته و قابلیت آبدهی آن حداقل 30 سال متوالی طبق اندازه گیری های انجام شده می باشد.)

 مجددا" با توجه به حساسیت پروژه و تمایل انبوه کشاورزان عزیز جهت اجرای این پروژه تقاضا می شود فریب جاعلان و کلاهبرداران (که با هدف ضربه زدن به پروژه و یا سوء استفاده استفاده مالی اقدام به تولید و عرضه قطعات نموده اند) را نخورده و یا قبل از خرید این قطعات با اینجانب تماس حاصل نمایند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده افراد جاعل و کلاهبردار دچار خسارت نشده و از اصالت پروژه صیانت نمایند.