• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

لوبیا

لوبیا سبز

ارسال شده در لوبیا

 • Picture-023
 • Picture-074
 • Picture-075

لوبیا سفید

ارسال شده در لوبیا

مزرعه کشت لوبیا و ماش  کنار یکدیگر  ومیزان مصرف آب و کود دامی  وعملکرد یکسان با کمی تغییر قابل اغماض می باشد وچنانچه همان اعداد را تکرار کنم قابل بهره برداری می باشد کما اینکه میزان عملکرد لوبیا سفید کمی بیشتر می باشد.