• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

زیتون

ارسال شده در زیتون

زیتون  ........زیتون . .....  زیتون ........زیتون ......

خداوند به زیتون قسم خورده........چرا به انجیر وزیتون.........حتی به عنوان نمونه ای از کل گیاهان . .. . چرا به زیتون ....

زیتونی که جایگاه ویژه ای در میان انبوه محصولات و کل گیاهان دارد.آیا صرفا به دلیل استحصال روغن یا سایر فرآورده های آن که متداول است، آیا تحقیقات در خصوص این محصول تمام پاسخ ها را داده ؟

پروژه آبیاری زیر سطحی سفالی در قالب طرحهای ملی و مصوب کمیسیون آب ریاست جمهوری که با تعهد وهمت ریاست وقت سازمان تحقیقات کشاورزی وقت (وزارت محترم کشاورزی با همه مشکلاتی که داشت  امکاناتی که نداشت)به تصویب رسید ودر ایستگاه تحقیقات کشاورزی با نهایت موفقیت به اجرا درآمد و پس از شکستن ساختار و سازماندهی وزارت کشاورزی اولین ماموریت، نابودی این پروژه بود که از اهداف ریشه ای برای ایجاد بحرانهای مدیریت شده فعلی بود. . . .

ویدئو تقدیمی که مستند بودن آن بگونه ای می باشد که گویی حضورا مشاهده میفرمائید و احدی قادر به نفی آن نیست. تغییر رژیم آبیاری  بر روی محصول زیتون در باغ کلکسیون زیتون که دارای تمامی یا اکثریت گونه های زیتون بود به اجرا در آمد.

از جمله گروههایی که به بازدید از پروژه ها آمده بودند پس از اتمام بازدیدهایشان اظهار نمودند ما جلوه های خدا را دیدیم. ( قابل استناد است ) میزان مصرف آب معادل 2000 متر مکعب در هکتار اعمال گردیدو تعداد 4 آبخوان 40 سانتیمتری برای هر درخت کارگذاشته شد. در حالیکه دو آبخوان نیز کفایت می کرد ولی به دلیل ارزش و حساسیت باغ کلکسیون از 4 آبخوان استفاده گردید.

وسپاس وستایش نکنید اینها تمام قابلیت های نهفته در طبیعت پاکی است که او به ودیعه گذارده . . او هدایت و حقیر جان سخت را در این مسیر صیانت کرده . .. تعارف و . .این حرف ها نیست . حقی است یقین .

حق دنیایی من حق تلاش است، حق صیانت از آنچه او داده، حق برخورداری و امکان ادامه کارم و . . .  بگم ؟ حق قریب به دوازده هزار( 12000) آورده علمی که زیر مجموعه 170آورده شاخص علمی است.

اشاره کنم به آورده ها؟ ببینید . زیتون چرا با روش زیر سطحی مقاومت در مقابل سرما زدگی پیدا میکند؟ چندین عامل دارد و یا حذف علف هرز دارای چه مزیت هایی میباشد؟ اثرات زیست محیطی؟ تعادل با مرتع یا گیاهان داروئی و . . . و . . میکروبیولوژی خاک  بیش از هزار دستاورد دارد که هر یک دارای بار علمی شناختی و کاربردی می باشند و . .و

همانگونه که تصاویر بیانگر هستند خرمن گلهای زیتون و تعداد گلهای تلقیح شده علیرغم خشکی هوا و یا درصد رطوبت محیطی پائین روی شاخه های زیتون به گونه ای نه با تراکم انگور ولی تداعی کننده خوشه انگور روی شاخه، صرفه نظر از اینکه خوشه های چند تایی زیتون را نیز مشاهده میفرمائید.  

 حقیر میزان آب را معادل 1000 متر مکعب برای این گونه برنامه داده بودم در حالیکه نهال را از ابتدا با روش زیر سطحی پرورش میدادم  و حتی کمتر که باید در مراحل بعدی پروژه را با اهدافی بسیار بزرگتر دنبال میکردم.

تمامی اندازه گیریهای درصد روغن و کیفیت و کمیت محصول با مشاهده و مطابقت دادن با محصول زیتون قابل برآورد

می باشد و بعد از تهاجم به وزارت کشاورزی تمام سایت را به افراد بسیار مشکوکی واگذار کردند و اجازه ورود به سایت را هم به من ندادند .

 مهم نیست فیلم و گزارشات تلویزیونی که از صدا و سیما پخش شد کفایت دارد.

 نتیجه اینکه ما قادریم حد اقل 6 هکتار زمین جدید را به زیر کشت ببریم و درمقابل دو برابر محصول نیز از هر هکتار برداشت نمائیم .. ویا برداشت آب را به نصف کاهش داده وبا 6 برابر تولید از3 هکتار زمین دهها هزار اشتغال و امکان دسترسی آحاد ملت به غذای پاک و ارزان و صادراتی زندگی بخش فراهم نمائیم و . . .و .

حقیر در تدارک تامین معاش حلال پاک و طیبه برای جامعه حهانی بودم ما تکلیف در مقابل ادعاهایمان داریم. مهدی موعود منتظر کار است .ایشان باید معاش حلال میلیاردها انسان را تعریف کنند. باید یاریشان کرد.تمام شهدا برای ایجاد زمینه توسعه علمی و . . . شهید شدند

پس از ارائه ویدیو مطالب جامع تری ارائه خواهد گردید.