• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

گندم گلخانه ای

گندم

ارسال شده در گندم گلخانه ای

 • Picture-003
 • Picture-008-3
 • Picture-009
 • Picture-010-3
 • Picture-010-4
 • Picture-011-2
 • Picture-012-2
 • Picture-017-3-2
 • Picture-022
 • Picture-066

گندم  .....  گندم     ..... گندم .......قوت لایموت استراتژیک ترین محصول کشاورزی در تمام تاریخ و برای تمامی ملل. گندم ارگانیک قوت لا یموت است، با میزان پروتیین و گلوتن مفید و سایر عناصر. بسیاری برای نان  و یا دریافت آرد و گندم کار می کردند. داشتن نان مساوی با امنیت پایدار برای هر واحد اجتماعی، خانواده، روستا و شهر، در جنگ وصلح. گندم را  نمی توان در چند جمله تعریف کرد. میزان پروتئین،گلوتن مفید، نشاسته آهن و روی شاخص ترین عناصرمی باشند. وضعیت وکیفیت نان های امروز ناشی از کیفیت گندم است واستحضار دارید که ما مدیریت غذا در کشورمان نداریم. شکم مردم پر شود!! اکثرا کسانی هستند که تفکرشان بر همین اساس است و غذا را بعنوان موادی که باید محفظه ای را پر کند تعریف می کنند! مرکز تحقیقات گندم پس از چندین آزمایش که بر روی گندم تولیدی با روش زیر سطحی انجام دادند نتیجه را کمی کاهش اعلام نمودند که تقدیم شما خواهد شد ارزش غذایی حد اقل دو برابر. استحضار دارید که گندم 42 کروموزم و n گندم7 میباشد با بیش از یکصد تکرار آزمایش وعکسبرداری در دانشگاه تربیت مدرس توسط سرکارخانم دکتر قناتی تعداد کروموزوم گندم تولیدی که بخشی از ویژگی های آنرا در تصاویر مشاهده می فرمایید 56 اعلام گردید، به عبارتی تولید گیاهی جدید بدون استفاده از روشهای مخرب در بیوتکنولوژِی انحرافی .  اصولا مفهوم بیوتکنولوژی این نیست که در کشور ما به آن پرداخته میشود.  بلکه علم بیوتکنولوژِی امکان شناخت را مهیا که بر اساس آن شناخت برترین را انتخاب ویا بستر لازم را برای ارتقا صفات ژنتیکی کیاهان فراهم کنیم ....کاری که بنده برای اولین بار اجرا و به تمام اهدافم رسیدم .