• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

خربزه گلخانه ای

خربزه درختی

ارسال شده در خربزه گلخانه ای

 کشت خربزه درختی را در سطح محدودی  توام با خیار مورد آزمایش قرار دادم علیرغم بدست آمدن نتایج مطلوب کشت زمستانه آن با توجه به قیمت بازار اقتصادی بنظر نمی آمد ولی از نظر عملکرد درمقیاس با سایر محصولات تفاوتی مشاهده نگردید و صرفا دارای طعم  بسیار مطوب تر و از لحاظ عدم وجود آفت و بیماری  مزیت  داشته واز طرفی رطوبت بسیار پایین محیط گلخانه امکان تلقیح طبیعی گلها را فراهم می ساخت  ونیاز چندانی به روشهای دیگر نبود. کشت تابستانه این محصول در محیط گلخانه بسیار اقتصادی تر است.