• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

ذرت علوفه ای

ذرت علوفه ای گلخانه

ارسال شده در ذرت علوفه ای

کاربران محترم، تولید یک هزار تن ذرت در 4 کشت در سال و همانگونه که تصاویر بیانگر است در گلخانه امکان پذیر گردیده، ضمنا این میزان تولید در سخت ترین شرایط حاصل شده و برای اولین بار در جهان کشت ذرت در گلخانه ممکن گردید.
برخی از کاربران توجه به تولید گلخانه نکرده و تصور میکنند در یک کشت و در زراعت مزرعه تولید شده که اینگونه نیست. 

کاربران محترم، کشت دوم ذرت با عملکرد حداقل 1000 تن در هکتار آغاز گردید.بزودی مراحل رشد را بصورت ویدئو و ثانیه شمار مشاهده می فرمایید.(نصب دوربین در تاریخ 93/3/15 انجام گردید) با توجه به تغییرات در نوع دوربین و افزایش کیفیت نسبی تصاویر مراحل رشد از تاریخ 93/3/18 واضح تر بوده و شما می توانید ثانیه های رشد را تا زمان برداشت مشاهده فرمایید و هر ثانیه با جهل مدیریت آب و غذا و محیط زیست بیشتر آشنا شده و درک فرمایید برترین جایگاه علمی کاربردی در بخش کشاورزی را در جهان داریم.

 

تولید یکهزار تن ذرت علوفه ای در مقیاس هکتار در سال تحقق یافت.

 • DSC_1881
 • DSC_1885
 • DSC_1886
 • DSC_1887
 • DSC_1889
 • DSC_1891
 • DSC_1898
 • DSC_1903
 • DSC_1906
 • DSC_1911
 • DSC_1914
 • DSC_1917
 • DSC_1921
 • DSC_1783
 • DSC_1869
 • DSC_1872