• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

دستاوردهای علمی

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در ریشه

از کاربران عزیز تقاضا دارم مطالب صفحه نخست را تا انتها مطالعه فرمایند، پاسخ تمام ابهامات در انتهای صفحه لحاظ گردیده است.

1.    طراحی و تولید قطعات سفالی با قابلیت تامین نیاز آبی گیاهان اعم از باغی ، زراعی ، و گلخانه ای و گونه های پرتراکم مانند برنج ، گندم ،.... در اندازه و سایز های متناسب
2.     طراحی و ساخت و تولید دستگاه های تولید قطعات
3.    اجرائی نمودن سیستم آبیاری و لحاظ نمودن صدها فاکتور تاثیرگذار و تاثیر پذیر در کارآمدی قطعات
4.    طراحی و ساخت اتصالات آب بندی و نحوه تامین و انتقال آب
5.    طراحی و اجرای لایسمتر ویژه جهت بررسی یکنواختی آبدهی ،تعیین حداکثر شعاع رطوبتی در خاکهای مختلف اعم از سبک، سنگین و متوسط
6.    بررسی استفاده از آبهای شور و لب شور و اثر آن در میزان شوری خروجی و تعیین عنصرر شوری
7.    بررسی استفاده از خاک شور با موارد بند 6
8.    بررسی استفاده از خاک و آب شور در محصولات مختلف و خصوصا گیاهان داروئی
9.    اثرات سیستم بر کنترل تاثیرگذاری شوری بر عملکرد گیاهان خصوصا گونه های غیر مقاوم به شوری
10.    ایجاد مقاومت به شوری در گیاهان مختلف
11.    طراحی دور آبیاری در گیاهان مختلف
12.    کاهش مصرف آب از 1/10 تا 1/7 در مقایسه با روش آبیاری غرقابی
13.    افزایش عملکرد علیرغم کاه مصرف آب تا 4 برابر
14.    حذف علفهای هرز در مزرعه
15.    پایدار نمودن سیستم آبیاری به مدت دهها سال و امکان تولید محصولات مختلف هم گونه ( خیار ، گوجه فرنگی ، بامیه، لوبیا، خربزه، هندوانه، طالبی، کدو و ... ) در مزرعه و تغییر کشت متناسب با بازار
16.    عدم استفاده از کودهای شیمیایی حتی 1 گرم
17.    افزایش تصاعدی جمعیت میکروبی خاک و سرعت در تجزیه عناصر
18.    تعادل میکروبی خاک و ارتقاء مواد آلی
19.    افزایش تصاعدی و انبوه جمعیت ماکرو ارگانیسم ها از جمله کرم های خاکی و تهویه بی نظیر خاک و دهها فاکتور اثرگذار در خاک
20.    تعریف حیات خاک و اثبات اینکه حیات خاک جزء لاینفک مکتب خاک شناسی بوده و هرگز بدون لحاظ نمودن حیات خاک امکان تعریف خاک وجود ندارد( این مهم تحولی علمی و بنیادین را در مبحث آب خاک و گیاه ایجاد نموده و دهها مقاله برتر در این خصوص قابل ارائه دارم)
21.    ارتقاء خصوصیات شیمیایی خاک در جهت تامین مواد غذایی
22.    ارتقاء روز افزون خصوصیات فیزیکی خاک و اثرات متقابل با بند 21
23.    افزایش عناصر غذایی بعد از برداشت محصول نسبت به قبل از کشت و دوره رشد رویشی و زایشی
24.    امکان دوبار کشت در سال در مناطق یک کشت در سال
25.    کوتاه شدن دوره رشد رویشی و افزایش دوره رشد زایشی
26.    عدم نیاز به رعایت تناوب در کشت
27.    حذف و کنترل بیماریهای خاکزی مانند نماته ها
28.    حذف کامل بیماریهای طوقه فوزاریوم فیتوفترا
29.    کاهش و حذف آفات گیاهی که وابسته به علف هرز بوده و بیماریهای اینگونه
30.    ایجاد مقاومت پایدار گیاه به کم آبی
31.    ارتقاء صفات ژنتیکی و در گیاهان
32.    تغییر رفتار و حرکت ریشه در خاک ، حذف ریشه های عمقی و کاهش مصرف انرژی
33.    کاهش و حذف آب غیر لازم و اضافه در بافتهای گیاه و افزایش مقاومت به عوامل طبیعی
34.    افزایش ماده خشک در گیاهان و ماندگاری بسیار طولانی
35.    افزایش دو برابری و تا چند برابری عناصر غذایی مفید در محصولات که باعث افزایش ماندگاری می گردد.
36.    اثرات سیستم بر رفتارهای طبیعی گیاهان و حذف کامل وابستگی گیاه به عوامل غیر طبیعی که این مهم از جمله دستاوردهای بی نظیر طرح بوده و صدها دستاورد را شامل می گردد
37.    تولید انواع بذر مقاوم به شوری
38.    تولید تمامی بذرهای مورد نیاز کشور با صفات و خصوصیات ژنتیکی برتر و منحصر بفرد
39.    ارتقاء چند برابری اسانس و پروتئین های خاص و عناصر داروئی
40.    ایجاد تعادل کاملا طبیعی در رفتارهای متقابل آب و خاک و گیاه و فرصت دادن به خاک و گیاه جهت همکاری کاملا هوشمندانه در بروز و ظهور قابلیتهای آشکار و پنهان
41.    اقتصادی بودن سیستم بگونه ای که در همان سال اول هزینه اجرا را مستهلک خواهد کرد
42.    کاهش عملیات یدی و کاهش و حذف استفاده از ماشین الات کشاورزی و حذف 1/3 عملیات یدی و اجرائی معمول در سیستم های معمولی که علیرغم کاهش زحمت کشاورزان جبران عملیات ماشینی را می نماید
43.    به دروغ پردازان که اجیر شده اند خصوصا چند ذلیل درمانده که به ننگ آمده و منافع واردات انبوه و آلودگی های سیاه بخش کشاورزی را در خطر می بینند توجه نکنید، آنها به نام و جایگاه رسانده شده اند تا از سیاهی حمایت کنند و رو در رو که می شوند مانند .... در گل می مانند و جیغ می زنند، حالا دکان تصفیه فاضلاب و... بماند که راه افتاده و پول می خورد
44.    امکان اجرای پروژه در مزارع هزار هکتاری و بیشتر
چنانچه سیستمی برای یک درخت تا این میزان اقتصادی باشد برای میلیونها درخت نیز اقتصادی است برای یک بوته اقتصادی باشد برای میلیون بوته هم اقتصادی است(این سیستم وحشتناک اقتصادی است)  
45.    افزایش عملکرد در مقیاس هکتار کاهش قیمت تمام شده محصول و اثرات آن بر کل ساختار و سازمان اقتصاد کشور و شاخص های بانک مرکزی
46.    کاهش شدید مصرف انرژی و کارایی انرژی در مقابل تولید که باعث حذف یارانه انرژی در بخش کشاورزی می گردد
47.    کاهش شدید مصرف آب و رساندن کارایی از نیم کیلو محصول کثیف و سراسر آلوده و مهلک به حداقل 20 کیلو معاش پاک که باعث کاهش حداقل 80 درصدی در برداشت آب و جلوگیری از افت روز افزون منابع آب زیرزمینی و ارتقاء سطح ایستایی آبهای زیر زمینی
48.    کمک به صعود مویینه بیشتر و جلوگیری از نابودی مراتع
49.    سرعت و گسترش سطح کشت جنگل و احیاء جنگلهای نابود شده و توسعه جنگلهای حاشیه کویر و عمق کویر با توجه به افزایش تولید محصول در واحد سطح
50.    ممانعت از استمرار بهره گیری از مراتع به بهانه تولید غذا با عنایت به افزایش سطح زیر کشت با بخشی از آب صرفه جوئی شده و نیز افزایش عملکرد در واحد سطح در دشتها
51.    تولید انبوه علوفه با پروتئین و ماده خشک بیشتر و کنترل چرای دام در مراتع و حفظ و صیانت از مرتع
52.    افزایش تولید و قطع مطلق وابستگی به خوراک دام و طیور و کاهش شدید قیمت نهاده های مذکور در اقتصاد معیشتی و اثرات آن بر اقتصاد
53.    توسعه گسترده صنایع فیزیکی مواد غذایی ارگانیک و درآمد صدها میلیارد دلاری
54.    تولید محصولات ارگانیک بصورت نهادینه
55.    حذف کامل واردات در بخش های کشاورزی ، کاهش هزینه ها، درآمدهای ارزی کلان ،مساعدت در تامین معاش ملت های محروم
56.    تضمین سلامت ملی و الحق حذف انبوه نارسائیهای متاثر از سوء تغذیه ، آلودگی معاش و دریافت چندین لیتر سموم مهلک توسط هر ایرانی ،...
57.    توسعه سریع روستا، ارتقاء کیفیت زندگی و تولید در روستا و سوق دادن جمعیت های سربار موجود به بخش کشاورزی، ایجادامنیت پایدار ملی در ابعاد مختلف
58.    استفاده از آب خلیج فارس و دریای مازندران کاملا اقتصادی است
59.    اشاره به دستاوردهای علمی و کاربردی پروژه آبیاری زیر سطحی سفالی و اثرات اجرای آن به تمامی ارکان یک ملت و حکومت به حدی است که در چند بند قابل تعریف و اشاره نیست ،بلکه باید گفت آنچه امروز تحت عنوان بحران آب به سختی و نابودی سوق داده شده ایم و این کلان شهرهای تباه را به وجود آورده و... زمین ، مسکن، تنگنا، پرخاشگری، ناهنجاری های رفتاری ناشی از این وضع به سرعت برطرف خواهد شد، اشتغال به حدی خواهد رسید که آرامش حاکم شود و با تدبیر به توسعه اندیشید.
و در نهایت میزان تحقیقات و داده های موجود به حدی است که جای در این بخش ندارد از اعمال 50cc آب در خاک گرفته تا 10لیتر و از 10لیتر تا 50 لیتر در خاکهای مختلف و زمان و اقلیم بدون کشت یا کشت کاری است پرشکوه .
افتخار می کنم علیرغم مبارزه با لشکر مکتب ابلیس و 25 سال رنج و عذاب و تلاش توانسته ام یک تنه یک سیستم آبیاری را طراحی ، اجرا و هزاران دستاورد که دنیای علم کشاورزی اعم از آب، خاک، گیاه، میکروبیولوژی اقتصاد را دگرگون نموده و در تاریخ سابقه ندارد بعنوان یک انسان متاثر از رحمانیت الهی و یک ایرانی حرف اول و آخر را در علم کشاورزی و تولید محصولات تماما ارگانیک می زنم.